Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel

www.danwent.com.pl

offlineogrzewanie blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | blog ekspercki
32303 odwiedzin | wpisów: 30, komentarzy: 16, artykułów: 11, obserwuje: 7

Wymagania prawne dotyczące odwiertów pionowych

autor: ogrzewanie blog budowlany - wyślij wiadomość ( artykuł ) Dodaj wpis do ulubionych »

Decydując się na pionowy kolektor grtuntowy musimy mieć świadomość, że podlega on przepisom prawnym, a w szczegółności ustawie "Prawo geologiczne i górnicze" z dnia 09 czerwca 2011 (DZ. U. Nr 163 poz. 981), która określa sposób postępowania w zależności od ich głębokości. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że im wiercimy głębiej tym trudniej. I tak:

  • Dla odwiertów o głębokości do 30 m (np. system Sofath: Natea i Caliane) poza terenami górniczymi nie są wymagane żadne pozwolenia czy też zgłoszenia.
  • Dla odwiertów o głębokości od 30 m do 100 m (pompy glikolowe np. system Sofath Termeo) konieczne jest opracowanie robót geologicznych składanego w Wydziale Ochrony Środowiska Miejskiego lub Starostwie Powiatowym. Jeżeli po upływie 30 dni nie otrzymamy zakazu możemy przystąpić do prac pod nadzorem geologicznym. Konieczne jest również wykonanie dokumentacji powykonawczej.
  • Dla odwiertów o głębokości większej niż 100 m dodatkowo konieczne jest wykonanie, przez osobę do tego uprawnioną "Plan ruchu" zatwierdzonego przez Okręgowy Urząd Górniczy. Ponadto osoby wykonujące odwierty muszą posiadać uprawnienia Dozoru Górniczego Wyższego Stopnia.

                                 

blog budowlany - mojabudowa.plReasumując, odwierty wykonane dla systemów Sofath: Natea i Caliane opartych na technologii bezpośredniego parowania, są zarówno mniej kłopotliwe pod względem formalnym, jak i zancznie tańsze. Ważne jest również, aby wybierać w każdym przypadku firmę doświadczoną i z opowiednim sprzętem, gdyż właściwe wykonanie kolektora jest kluczowe dla późniejszej sprawności całej instalacji. 

 

 

 

 

 

źródło: www.sofath.pl/fileadmin/user_upload/Kwartalniki/Kwartalnik_nr12_web.pdf